Uutinen Vida mukana MARK Satakunnassa

Vida Design oli mukana perustamassa Suomen Markkinointiliitto ry:n paikallisyhdistys MARK Satakuntaa.  Jäsenten yhteisenä tavoitteena on vahvistaa markkinointiviestinnän tuloksellisuutta ja näkyvyyttä Satakunnan talousalueella. MARK Satakunta sai alkunsa osana Luova Rinki -hanketta ja näki päivänvalon 13. helmikuuta 2013 Rakastajat-teatterilla Porin Annankadulla.

MARK Satakunta toimii emoyhdistyksensä tavoin markkinoinnin ja viestinnän keskeisenä vaikuttajana, keskustelu- ja tapaamisfoorumina sekä jäsentensä ammatillisena kehittäjänä. Erilaisten teemapäivien ja kampanjoiden muodossa tullaan tekemään tunnetuksi sekä paikallista markkinointiviestinnän osaamista että asiakasyritysten menestystarinoita.

Lisätietoa MARK.fi-sivulla