Tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi ja rekisterinpitäjä

Vida Design Oy:n asiakasrekisteri

Vida Design Oy
Antinkatu 2, 28100 Pori
vidadesign.fi
Y-tunnus: 2422294-3

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Heidi Valtonen, p. 044 270 7990
etunimi.sukunimi@vidadesign.fi

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määrättyihin tarkoituksiin, joita ovat:

  • asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitaminen,
  • palveluiden ylläpitäminen ja asiakkaiden hallinta,
  • asiakaspalvelu, tiedotus ja laskutus.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Säilytämme tietoja, joiden avulla voimme pitää yhteyttä. Lisäksi keräämme asiakkaidemme laskutustiedot laskutuksen hoitamiseksi.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat

  • henkilön nimi, asema ja organisaatio,
  • laskutus- ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite),
  • tiedot tilatuista palveluista ja maksuhistoria.

Lisäksi webhotellipalvelumme kerää kaikista sivuston kävijöistä tilastotietoja, joissa näkyy käyttäjän päätelaitteen IP-osoite. IP-osoitetta käsitellään maantieteellisen sijainnin arvioimisen lisäksi vain sivuston teknisen toiminnan varmistamiseksi, vikatilanteiden selvittämiseksi sekä tietoturvasta huolehtimiseksi. IP-osoitetta ja muista tilastotietoja ei tallenneta asiakasrekisteriin.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana.

6. Henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen kolmansille osapuolille

Henkilötietoja luovutetaan alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille vain silloin, kun se on tarjottavan palvelun kannalta välttämätöntä ja siihen pyydetään erikseen lupa. Henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan perintään liittyvissä asioissa näitä palveluita tarjoaville kumppaneille.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n talousalueen ulkopuolelle. Viranomaispyynnöstä tai tuomioistuimen määräyksellä voimme joutua luovuttamaan tietoja rikosten tai väärinkäytösten selvittämiseksi.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään se aika, mikä on rekisterin toiminta-ajatusta tukevan käyttötarkoituksen kannalta välttämätöntä ja mitä lainsäädäntö tiettyjen tietojen osalta edellyttää (esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön vaatimukset laskutositteiden suhteen).

8. Tarkastus-, poisto- ja korjausoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä tai myös häntä koskevien tietojen poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”).

Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua tai tietojen poistoa, henkilön tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään kirjallisesti (sähköpostitse). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä sekä pitää oikeuden vastata asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 14.1.2022. Muutokset ovat mahdollisia, joten suosittelemme tarkistamaan tietosuojaselosteen säännöllisesti.