Tutustu hyväksi havaittuihin käytäntöihin taittoaineiston valmistelussa. Vinkit selkeyttävät, helpottavat ja nopeuttavat taittotyötä. Niitä hyödyntämällä on mahdollista, että vedoskierrosten määrä pienenee, virheitä tulee vähemmän ja julkaisu valmistuu nopeammin.

Artikkeli: Aineiston valmistelu taittoa varten

Mitä pitää huomioida tekstien kanssa?

Monisivuisten julkaisujen tekstiaineisto kannattaa toimittaa Word-dokumentissa tai vastaavassa tiedostomuodossa (esim. docx, doc, odt, rtf). Muista asettaessasi otsikoita, että niiden rakennejärjestys vaikuttaa myös taitto-ohjelmassa automaattisesti luotavaan sisällysluetteloon.

Ota tekstiä laatiessasi huomioon, että taitetussa versiossa pitää luettavuuden vuoksi jättää tyhjää tilaa tai suurentaa rivinväliä. Kannet, alkusivut, kuvat, taulukot ja kaaviot vievät myös tilaa. 20 sivua tekstiä Wordissa voi olla 32 sivua ilmavasti taitetussa julkaisussa.

Taittaja kiittää, jos huolehdit aineistoosi nämä:

  • Pidä mukana julkaisuun toivotut muotoilut, kuten lihavoinnit ja kursivoinnit.
  • Tarkista, ettei tekstiä tai taulukoita ole kuvamuodossa.
  • Vältä tekstin sommittelua lisäämällä väliä sarkaimella tai ylimääräisillä välilyönneillä.
  • Ethän tavuta tekstiä manuaalisesti käyttäen tavuviivaa (-) ja rivinvaihtoa.
  • Tarkista oikeinkirjoitus ja oikoluetuta teksti myös muilla ennen taittoon toimitusta.

Jos haluat viilata aineiston priimakuntoon:

  • Käytä otsikkorakenteita oikeassa järjestyksessä (Otsikko 1, Otsikko 2, Otsikko 3…).
  • Poista tuplasanavälit ”etsi ja korvaa” -toiminnolla. 
  • Huomioi ero tavuviivan (-) ja ajatusviivan (–) välillä.
  • Voit lisätä tekstiin taittoon liittyviä kommenttejasi, mutta merkitse ne muusta tekstistä erottuvalla värillä.

Kuvat riittävän suurina ja oikeassa muodossa

Voit sisällyttää tekstin sekaan kuvia havainnollistamaan missä haluat niiden esiintyvän taitossa. Kirjoita kuvan nimi ja toimita erikseen korkealaatuiset versiot, mutta ei mielellään kymmenien megatavujen kokoisia tif- tai raakakuvia ellei niistä ole sovittu erikseen.

Lähetä logot mieluiten vektorimuotoisena (yleisimmät tiedostomuodot: pdf, ai, eps), jotta voimme varmistua niiden korkeasta painolaadusta. Valokuvien yleisin toimitusmuoto on jpg. Maksimissaan 256 väriä sisältävät gif-kuvat eivät sovellu hyvin valokuviin. Png-muotoiset valokuvat ovat yleensä hyvin suurikokoisia tiedostoja, joten suosi mieluummin jpg-muotoa – ellet välttämättä halua sisällyttää kuvaan png-tiedostojen tukemaa läpinäkyvyyttä.

Muista kuvien ohella lähettää myös kuvatekstit ja kuvaajan tiedot, mikäli haluat niitä julkaisuun. Saavutettaviin pdf-tiedostoihin pitää muistaa toimittaa kuvien kuvailutekstit.

Mikä on riittävä koko painettavalle bittikarttakuvalle?

Helppo muistisääntö:
1000 x 1500 pikselin kokoinen kuva on
hyvälaatuinen 10 x 15 cm kokoisena painettuna.

Lähetä kaaviot ja taulukot muokattavassa muodossa

Haluatko julkaisuusi kaavioita? Toimita taittajalle alkuperäinen Excel-tiedosto, johon olet luonut valmiin kaavion siinä muodossa kuin haluat sen näkyvän julkaisussa. Graafinen suunnittelija hoitaa sen visuaalisen ulkonäön muokkaamisesta brändin ilmeeseen sopivaksi.

Voit liittää Word-dokumenttiin taulukoita. Otathan huomioon, että ne ovat taulukko- ja tekstimuodossa eivätkä esim. kuvana taulukosta. Jälkimmäisessä tapauksessa tekstit pitää kirjoittaa uudelleen, joka lisää taittoon menevää aikaa ja kustannuksia.

Kaavioiden ja taulukoiden saavutettavuusvinkit

Jos julkaisussasi pitää huomioida AA-tason saavutettavuus, niin silloin moniosaisiin kaavioihin voidaan joutua käyttämään selkeäkontrastisia ja kuviollisia värejä alkuperäisestä Excel-kaaviosta poiketen. Korkeat kontrastit ja kuviot ovat hyödyllisiä myös silloin, jos julkaisua tulostetaan mustavalkoisena. Kaikissa taulukoissa pitää ylimpänä olla mukana otsikkorivi (ns. header row).

Nimeä tiedostot selkeästi

Laajoissa julkaisuissa on tärkeää, että tiedostot ja kansiot on nimetty selkeästi. Jos kuvia on paljon, niin taittaja löytää oikean tiedoston nopeasti, kun kuvien nimet ovat muodossa osio3_kuvausteksti_kuvaajannimi.jpg verrattuna esim. IMG_1337.jpg.

Suosittelemme yleisesti käyttämään sekä tiedostojen että kansioiden nimissä välilyöntien sijaan alaviivaa ( _ ). Vältä nimissä myös ä-, ö- ja å-kirjaimia sekä erikoismerkkejä, kuten esimerkiksi:

@ % ? ~ ^ * \ / : ? " < > | # { } &

Fontit ja graafinen ohjeisto mukaan

Jos organisaatiosi brändillä on käytössä jokin maksullinen fontti, jota halutaan käyttää myös julkaisussa, niin varmista lisenssin riittävyys ja toimita fontti aineiston mukana. Jos tekstissä on esimerkiksi kiinan, venäjän tai vaikka viron kieltä, niin erikoismerkkeihin voidaan joutua käyttämään erilaista, merkkimäärältään kattavampaa fonttia. Taittaja voi tehdä siitä sinulle ehdotuksen.

Graafisen ohjeiston avulla taittaja osaa tehdä julkaisullesi brändisi mukaisen visuaalisen ilmeen. Jos ohjeistoa ei ole, niin toimita malleja aikaisemmista markkinointiviestinnän toteutuksista, joiden ulkoasun mukaiseksi toivot uuden julkaisun. Jo olemassa olevat esitteet, roll-upit, käyntikortit ja verkkosivut antavat suunnittelijalle käsitystä millaista ilmettä toivotaan.

Onko paino jo sovittu?

Oletko jo sopinut jonkun painon kanssa tilauksesta? Ilmoitathan myös suunnittelijalle mikä paino on kyseessä. Toimita heidän aineisto-ohjeensa ja tiedot mille paperille työ painetaan, mikäli se on jo sovittu. Tällöin julkaisuun saadaan heti alussa asetettua oikea väriprofiili ja valitun painon edellyttämät leikkuuvarat. Tämä ohje pätee myös lehti-ilmoituksiin, sillä eri lehdillä on käytössä erilaiset menetelmät.

Aika toimittaa aineisto

Voit lähettää pienikokoiset (alle 10 Mt) aineistot zipattuna sähköpostitse. Muuten suosittelemme toimittamaan sisällöt hyödyntäen pilvipalveluita (esim. Google Drive, OneDrive, Dropbox) tai WeTransfer-palvelua, jonka ilmaisversio sallii max. 2 GB tiedostojen lähettämisen.

Laajoissa julkaisuissa selkein toimitustapa on koota kaikki aineisto yhteen kansioon. Sen alle voit luoda tarpeen mukaan uusia alikansioita, kuten esim. ”kuvat”, ”tekstit”, ”logot” jne. Tämä on myös tilaajalle helpompi ja nopeampi tapa verratuna useiden liitteitä sisältävien sähköpostien lähettämiseen.

Haluatko oppia lisää?

Kurkkaa linkkivinkit:


Tykkäsitkö sisällöstä? Voit jakaa sivun eteenpäin:

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoa kirjoittajasta

Heidi Valtonen (FM, medianomi AMK) on Vida Design Oy:n yrittäjä, joka innostuu uusien asioiden oppimisesta. Halu tehdä asioita oikein on saanut Heidin uppoutumaan niin verkkosivujen evästeiden kuin saavutettavuus­vaatimusten maailmaan. Lue lisää Heidistä.

Heidi Valtonen

Samankaltaiset artikkelit