Case Turva Pro – visuaalinen ilme

Esittely

Turva Pro on turvallisuuden tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseen keskittyvä virtuaalinen verkosto. Se kokoaa yhteen turvallisuuden tutkijoita, asiantuntijoita, turvallisuusalan koulutusta antavia organisaatioita sekä turvallisuusalan yrityksiä järjestöjä. Turva Pro tarvitsi verkostolleen visuaalisen ilmeen ja logon.

Toteutus

”Ei lukkoja, ei aseita, ei vartijaa!”. Turva Pron aloituspalaverissa asiakkaalla oli selkeät näkemykset mitä ei missään nimessä haluttaisi visuaaliseen ilmeeseen. Kattava asiakasbrief antoi hyvät lähtökohdat logon ja visuaalisen ilmeen suunnitteluun. Ilme soveltuu hyvin erityyppisiin mainosmateriaaleihin, kuten esitteisiin, rolluppeihin ja postikortteihin.

Symbolissa tärkeimpänä elementtinä esiintyy kuusikulmiot, jotka kuvaavat erilaisia turvallisuuteen viittaavia asioita. Logon viiden kuusikulmion kuvio kuvastaa hallittua turvallisuutta ja sen seurauksena turvallisuuden tunnetta.

Logon värivalintaan vaikuttivat vahvat mielikuvat. Oranssiin liitetään sanoja kuten voima, menestys ja auktoriteetti ja lisäksi oranssi kertoo tehokkuudesta ja turvallisuudesta. Sen sijaan punainen edustaa rohkeutta, vahvuutta, päättäväisyyttä sekä myös vaaraa ja kieltoja.